Lokal östrogenbehandling finns förutom Vagifem® 10 µg (17 β-estradiol) vaginaltablett tillgänglig som vaginalring, vagitorium och vaginalkräm.

 

Enkel administrering ger god följsamhet1,2

 

Just därför är det viktigt att välja en administrering som kvinnan själv är bekväm med. 

 

Diskutera med kvinnan vilka faktorer som är viktiga för henne:

  • En enkel administrering som hon kan hantera själv?
  • En behandling utan kladd så att hon slipper bindor och trosskydd?3
  • Enkelhet vid långtidsbehandling?
  • En behandling som hon inte upplever något besvär av?
  • Är kostnaden en avgörande faktor för henne?

 

Olika administreringssätt4

 

Referenser

  1. Schulman et al. J Womens Health 2008;17:569-577.
  2. Minkin et al. International Journal of Womens Health 2013:5 133–139.
  3. Dugal R et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79:293-297.
  4. Fass.se