Om Vagifem® 10 µg (17 β-estradiol)

 

Vagifem® 10 µg är en lokal östrogenbehandling vid vaginal atrofi.1 Vagifem® 10 µg förbättrar signifikant besvär som torra slemhinnor och upprätthåller vaginalt pH i normalområdet vilket ökar normal bakterieflora jämfört med placebo2 genom att återställa vaginans östrogennivå som ofta minskar i och efter klimakteriet.

Vagifem® har funnits i Sverige i över 25 år och är den behandling som såväl förskrivare som patienter föredrar framför övriga behandlingsalternativ för vaginal atrofi.3,4

Vagifem® 10 µg finns som 24-pack (receptbelagt) och 18-pack (receptfritt).

 


Vaginal atrofi visar sig bland annat som förändring på cellnivå av epitelets mognadsgrad samt högre vaginalt pH. Vagifem® 10 µg påverkar epitelets mognadsgrad. Andelen superficiella och intermediära celler ökar samtidigt som andelen parabasalceller minskar jämfört med placebo redan efter två veckors behandling med Vagifem® 10 µg.2

 

 

Data visar på en signifikant förbättring av vaginal färg, pH, sekretmängd, epitelets tillstånd och tjocklek hos patienter som behandlas med Vagifem® 10 µg jämfört med placebo.2

 

 

Vagifem® 10 µg verkar lokalt

Vid behandling med Vagifem® 10 µg kvarstår den genomsnittliga plasmakoncentrationen av 17 β-estradiol inom det normala postmenopausala intervallet under behandlingstiden.5

 

 

Referenser

  1. Vagifem produktresumé, 02/2015.
  2. Simon J et al. Obstet Gynecol 2008; 112(5):1053-1060.
  3. L-Å. Mattsson et al. Maturitas 2013;74:259-263. 
  4. SIFO Research International Navigare, Jan 2014.
  5. Eugster-Hausmann M et al. Climacteric 2010; 13(3):219-227.