Om Vagifem® 10 µg

Om Vagifem® 10 µg 

Vagifem® 10 µg är en lokal östrogenbehandling vid vaginal atrofi.2

Läs mer om effekten här

 

 

 

 

Dos og administrering 

Vagifem® 10 µg kommer i en hygienisk engångsapplikator för att förenkla administreringen och minimera risken för bakterieöverföring.

Läs mer om dos og administrering

 

 

Välj ett administreringssätt som passar kvinnan

Lokal östrogenbehandling finns förutom Vagifem® 10 µg vaginaltablett tillgänglig som vaginalring, vagitorium och vaginalkräm. Diskutera med kvinnan vilket som passar henne bäst.

Läs mer här

 

 

 

Referenser

  1. Minkin et al. International Journal of Womens Health 2013:5 133–139.
  2. Vagifem produktresumé, 02/2015.