Signifikant viktnedgång

Patienter uppnådde tydlig och hållbar viktnedgång med Saxenda® (liraglutid injektion)1,2

 

I en studie av obesa med eller utan prediabetes:

9 av 10 patienter gick ner i vikt med Saxenda®1,2
Inkluderar alla randomiserade individer med mått för kroppsvikt vid studiestart. All tillgänglig kroppsviktsdata under 56 veckors behandlingsperiod är inkluderad i analysen. Värden som saknades för vecka 56 hanterades med hjälp av multipel imputering.
  • 33 % av patienterna med Saxenda® gick ner >10 % av sin kroppsvikt, jämfört med 10 % med placebo (P<0,0001)1,2
  • 63 % av patienterna med Saxenda® gick ner ≥5 % av sin kroppsvikt, jämfört med 27 % med placebo (P<0,0001)1,2

Detta är patientexempel och inte en riktig patient. 

 

 

 

 

Möt Anders: Orolig och redo att agera

BMI: 40      Ålder: 50

Kardiometabola riskfaktorer: Hypertoni, typ 2-diabetes, sömnapné

Anders har ett fullt schema som han säger gör det svårt att hålla en diet och motionera regelbundet. Anders har fått diagnosen typ 2-diabetes och har även hypertoni och sömnapné. Hans läkare har sagt att en viktminskning är viktig för hans hälsa och han förstår det. Nu är han bekymrad över biverkningarna av ännu en läkemedelsbehandling, men han är öppen för att prata om olika behandlingsalternativ som kan hjälpa honom att gå ner i vikt och återfå kontrollen över sin hälsa.

 

Data bygger på observerade medelvärden. LOCF=last observation carried forward. * P<0.001 jämfört med placebo.1,2

 
 
Referenser
  1. Saxenda® SPC, se senast uppdaterad SPC på www.fass.se.
  2. Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, et al; A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management. N Engl J Med. 2015;373(1):11-22. 

Indikation

Saxenda® (liraglutid injektion), Rx, EF, ATC-kod: A10BX07

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad bevakning.

6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Indikation: Saxenda® är indicerat som ett komplement till minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos vuxna patienter med ett initialt BMI (Body Mass Index) på
• ≥ 30 kg/m² (fetma), eller
• ≥ 27 kg/m² till < 30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné. Behandling med 3,0 mg Saxenda® dagligen ska avbrytas efter 12 veckor om patienten inte har förlorat minst 5% av sin initiala kroppsvikt.

Varningar och begränsningar: Liraglutid får inte användas som ersättning för insulin till patienter med diabetes mellitus. Behandlingseffekten har bara dokumenterats under 1 år. Behovet av fortsatt behandling ska utvärderas årligen.
Datum för översyn av produktresumé 07/2017. För fullständig förskrivarinformation se fass.se.

Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051