Förbättring av kardiovaskulära riskfaktorer

 

Saxenda® (lirglutid injektion) gav resultat utöver viktnedgång1,2

Data bygger på observerade medelvärden och proportioner.

 

Saxenda® gav resultat utöver viktnedgång1

Data motsvarar beräknade genomsnitt (minsta kvadrat-metoden).

 

Saxenda® gav resultat utöver viktnedgång1

Data är observerade medelvärden.

 

Saxenda® gav resultat utöver viktnedgång1

Data bygger på observerade medelvärden. *Sömnapnétillfällen definierades genom antalet gånger andningen nedsattes under sömn.3 AHI=apnoea-hypopnoea index. 

 

 

Detta är patientexempel och inte en riktig patient.

 

 

 

Möt Karin: Redo för samtal

 

 

BMI: 39      Ålder: 50

Kardiometabola riskfaktorer: Hypertoni, pre-diabetes

Karin vet att hon har övervikt, och så har det varit största delen av hennes liv. Hon har tidvis försökt att gå ner i vikt, men lyckas inte hålla den nya vikten. Hon förstår till fullo att övervikten ger ökad risk för hälsokomplikationer senare, och detta oroar henne.

Hon känner också av sin övervikt i form av ledvärk. Att äta hälsosamt och vara fysiskt aktiv har inte fungerat, men hon är motiverad att gå ner i vikt och bli mer hälsosam. Ett nytt angreppssätt kan vara just vad hon behöver. 

 

 
 
Referenser
  1. Saxenda® SPC, se senast uppdaterad SPC på www.fass.se.
  2. Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, et al; A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management. N Engl J Med. 2015;373(1):11-22. 

Indikation

Saxenda® (liraglutid injektion), Rx, EF, ATC-kod: A10BX07

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad bevakning.

6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Indikation: Saxenda® är indicerat som ett komplement till minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos vuxna patienter med ett initialt BMI (Body Mass Index) på
• ≥ 30 kg/m² (fetma), eller
• ≥ 27 kg/m² till < 30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné. Behandling med 3,0 mg Saxenda® dagligen ska avbrytas efter 12 veckor om patienten inte har förlorat minst 5% av sin initiala kroppsvikt.

Varningar och begränsningar: Liraglutid får inte användas som ersättning för insulin till patienter med diabetes mellitus. Behandlingseffekten har bara dokumenterats under 1 år. Behovet av fortsatt behandling ska utvärderas årligen.
Datum för översyn av produktresumé 07/2017. För fullständig förskrivarinformation se fass.se.
 

Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051