Bibehållen viktnedgång

Patienter som tog Saxenda® gick ner i vikt och behöll den nya vikten under en 1-årig studie1,2

 

Förändring av kroppsvikt från studiestart1,2

 

Data bygger på observerade medelvärden. LOCF=last observation carried forward. * P<0.001 jämfört med placebo.1,2

Detta är patientexempel och inte en riktig patient.

 

 

 

Möt Anna: Den erfarna bantaren

BMI: 38      Ålder: 39

Kardiometabola riskfaktorer: Hypertoni

Anna har kämpat med vikten i hela sitt liv. Hon har provat flera dieter och träningsupplägg, och hon är trött på att misslyckas. Hon klarar helt enkelt inte av att behålla en lägre vikt. Men hon är bekymrad över långsiktiga hälsorisker. Anna hoppas att en receptbelagd behandling ska hjälpa henne att behålla en viktminskning. 

 

 
 
Referenser
  1. Saxenda® SPC, se senast uppdaterad SPC på www.fass.se.
  2. Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, et al; A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management. N Engl J Med. 2015;373(1):11-22. 

Indikation

Saxenda® (liraglutid injektion), Rx, EF, ATC-kod: A10BX07

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad bevakning.

6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Indikation: Saxenda® är indicerat som ett komplement till minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos vuxna patienter med ett initialt BMI (Body Mass Index) på
• ≥ 30 kg/m² (fetma), eller
• ≥ 27 kg/m² till < 30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné. Behandling med 3,0 mg Saxenda® dagligen ska avbrytas efter 12 veckor om patienten inte har förlorat minst 5% av sin initiala kroppsvikt.

Varningar och begränsningar: Liraglutid får inte användas som ersättning för insulin till patienter med diabetes mellitus. Behandlingseffekten har bara dokumenterats under 1 år. Behovet av fortsatt behandling ska utvärderas årligen.
Datum för översyn av produktresumé 07/2017. För fullständig förskrivarinformation se fass.se.
 

Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051