Många kvinnor som passerat menopaus har besvär förorsakade av vaginal atrofi och atrofi i nedre urinvägarna. Ändå kan det sitta långt inne att ta upp dessa besvär. Om kvinnan inte spontant tar upp detta kan några enkla frågor vara en hjälp på traven.

Läs Mats Hammars frågelista för diagnos av vaginal atrofi
(Texten är författad och granskad av Mats Hammar, professor i obstetrik och gynekologi, MD, PhD.)

 

Ladda hem

Vill du veta mer? Mer information finns i vår patientbroschyr för Vagifem® 10 µg (17 β-estradiol).

Ladda hem patientbroschyr för Vagifem® 10 µg

 

Vagifem® (estradiol), vaginaltabletter 10 μg, 18st receptfritt, 24 st Rx, EF, G03CA03.

Östrogen- lokal effekt.

Indikation: Behandling av vaginal atrofi orsakat av östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor. Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65 år.

Varningar och begränsningar:
För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta- balansen göras minst en gång om året och HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna. Innan hormonell substitutionsbehandling inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas, inklusive uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmänmedicinsk och gynekologisk undersökning, som också inkluderar undersökning av brösten ska göras med hänsyn tagen till patientens egen sjukhistoria och till kontraindikationer och varningar vid behandlingen.

Behandlingen bör avbrytas om kontraindicerat tillstånd uppträder samt i följande situationer:

  • Gulsot (ikterus) eller försämrad leverfunktion
  • Signifikant ökning av blodtrycket
  • Debut av migränliknande huvudvärk
  • Graviditet

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 09/2018 

 
Senast uppdaterad:  2020-02-21


SE19VG00002