Vagifem® (estradiol)

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om vaginal atrofi eller Vagifem® 10 µg (17 β-estradiol)?

Här finns goda råd gällande din patientkontakt och hur du diagnostiserar vaginal atrofi.

Om du vill ladda hem broschyrer eller beställa material hittar du det här

 

Referenser

  1. Minkin et al. International Journal of Womens Health 2013:5:133-139
  2. Dugal R et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79:293-297

 

Vagifem® (estradiol), vaginaltabletter 10 μg, 18st receptfritt, 24 st Rx, EF, G03CA03.

Östrogen- lokal effekt.

Indikation: Behandling av vaginal atrofi orsakat av östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor. Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65 år.

Varningar och begränsningar:
För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta- balansen göras minst en gång om året och HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna. Innan hormonell substitutionsbehandling inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas, inklusive uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmänmedicinsk och gynekologisk undersökning, som också inkluderar undersökning av brösten ska göras med hänsyn tagen till patientens egen sjukhistoria och till kontraindikationer och varningar vid behandlingen.

Behandlingen bör avbrytas om kontraindicerat tillstånd uppträder samt i följande situationer:

  • Gulsot (ikterus) eller försämrad leverfunktion
  • Signifikant ökning av blodtrycket
  • Debut av migränliknande huvudvärk
  • Graviditet

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 09/2018

 

Senast uppdaterad:  2020-02-21


SE19VG00002