30 år av innovation inom hemofili

I över tre decennier har vi arbetat med att förbättra livet för de med hemofili, genom patientstöd, förbättrad diagnostik och behandling. Här kan du läsa mer om våra produkter inom hemofili: NovoSeven® (eptakog alfa (aktiverad)), NovoEight® (turoktokog alfa) och Refixia®(nonakog beta pegol).