Endast för vårdpersonal i Sverige

Håll dig uppdaterad om läkemedel och hjälpmedel från NovoNordisk. Få åtkomst till produktinformation och ladda ner kliniska särtryck, patientstödsmaterial och andra verktyg och resurser för läkare. 

Inom diabetes GLP-1 som Ozempic® (semaglutid) och Victoza® (liraglutid); basinsulin som Tresiba® (insulin degludek) och Levemir® (insulin detemir); kombinationsbehandling som Xultophy® (liraglutid och insulin degludek); snabbverkande insulin som Fiasp® (insulin aspart) och NovoRapid® (insulin aspart); mixinsulin som NovoMix® (biphasic insulin aspart) samt om våra hjälpmedel som FlexTouch®, FlexPen® och NovoPen®.

Inom biopharm  östrogen lokal lågdosbehandling som Vagifem® 10 µg (estradiol), tillväxthormon Norditropin® (somatropin) och hemofili NovoSeven®  (eptakog alfa aktiverad), NovoEight®  (turoktokog alfa), Refixia®  (nonakog beta pegol).

Varför enbart för vårdpersonal?

Enligt gällande lagar har enbart vårdpersonal tillåtelse att få åtkomst till denna webbplats. Använd inte denna sida om du inte är vårdpersonal i Sverige.

 

    Informationen som tillhandahålls på Novo Nordisk Pro - Sverige är enbart ämnad för vårdpersonal. Om du är verksam utanför Sverige, vänligen besök novonordiskpro.com för att hitta en länk till ditt lands hemsida.

    Ja, jag är vårdpersonal i Sverige
    Senast uppdaterad:  2019-09-03

    SE19NNM00011