Injektionshjälpmedel

 

NovoRapid® FlexPen®

 • Förfylld injektionspenna
 • Orange, varje insulin har sin egen färg på FlexPen®
 • Justerbar dosinställning
 • Högre dosnoggrannhet än SoloSTAR®1
 • Mindre kraft behövs till tryckknappen än med SoloSTAR® och KwikPen®2,3

 

 

NovoRapid® InnoLet®

 • Förfylld injektionspenna
 • Stor och lättläst skala4
 • Stor tryckknapp
 • Klickljud för varje injicerad enhet

NovoRapid® InnoLet® är designad för äldre och personer med särskilda behov, exempelvis de som har svårt att injicera på grund av dålig syn eller nedsatt greppförmåga eller styrka i händerna.

 

 

NovoPen Echo®

 • Minnesfunktion
 • Doserar halva enheter
 • Barndesign (två färger och många olika klisterdekorer)

NovoPen Echo® är en flergångspenna designad för barn.

 

 

NovoPen® 5

 • Minnesfunktion
 • Justerbar dosinställning som kan vridas framåt och bakåt
 • Tillverkad för att hålla i minst 5 år5

NovoPen® 5 är en flergångspenna.

 

 

Referenser

 1. Weise A et al. J Diabetes Sci Technol 2009; 3(1):149-53.
 2. Rissler J et al. Expert Opin Pharmacother 2008; 9(13):2217-22.
 3. Asakura T et al. Expert Opin Pharmacother 2009; 10(9):1389-93.
 4. Shelmet J et al. Diabetes Res Clin Pract 2004; 63(1):27-35.
 5. Kristensen CM et al. Clin Ther 2009; 31(12):2819-23.

NovoRapid® Penfill, FlexPen, Innolet, PumpCart (insulin aspart)
Rx, F, ATC- kod: A10AB05.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml

Human insulinanalog med mycket snabbt insättande effekt och kort duration.

Indikation: NovoRapid är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: Före resa mellan olika tidszoner ska patienten rådfråga läkare eftersom detta kan innebära att patienten måste ta insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en annan typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning av patienten. NovoRapid PumpCart ska endast användas med ett infusionspumpsystem för insulin som är utformad för att användas med denna cylinderampull. Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan NovoRapid och andra insulinprodukter.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.
 

Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051