NovoMix® (insulin aspart, protaminiserat insulin aspart)


Ett mixinsulin med snabbt insättande effekt och medellång duration1

 

Referenser

  1. NovoMix® produktresumé, se senast uppdaterad version på www.fass.se.

Senast uppdaterad:  2018-09-13