Insulatard® (insulin human(isophan))

Ett medellångverkande basinsulin

 

Referenser

  1. Insulatard® produktresumé, se senast uppdaterad version på www.fass.se.

Senast uppdaterad:  2018-09-13