Information till vårdpersonal  
Diabetes i samband med Covid-19  

Generell information  

Personer med diabetes har inte en högre risk att få infektioner så som Covid-19.1,2 Om de får en infektion, som till exempel Covid-19, har personer med diabetes däremot en högre risk för allvarligare symtom och komplikationer1-3 eftersom kroppens förmåga att hantera infektionen är påverkad av den bakomliggande diabetessjukdomen.2          

Den högsta riskfaktorn för personer som får Covid-19 är hög ålder särskilt i kombination med andra sjukdomar till exempel högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes.4 Det är ännu oklart om risken ser olika ut vid T1D och T2D.2 Om personer med diabetes är välbehandlade anses risken att bli allvarligt sjuk i Covid-19 vara lägre.2 Symtomen hos barn med Covid-19 har varit lindrigare än hos vuxna.5 Symtom och komplikationer kan skilja sig mellan enskilda individer.4 Patienter med diabetes bör följa Folkhälsomyndighetens råd för riskgrupper.4  

Personer som har diabetes och får en virusinfektion, till exempel Covid-19  

Vid en virusinfektion kan personer med diabetes uppleva försämrad glykemisk kontroll.3 Kroppen försöker motverka infektionen genom att frisätta lagrat glukos till blodcirkulationen vilket ökar energinivån och blodsockret stiger.1 Vid en virusinfektion ökar också risken för diabetesketoacidos.2  

Personer med diabetes som får Covid-19 bör kontakta sin vårdgivare för råd om hur diabetes kan monitoreras och eventuella ändringar i behandling eller diet.3  

De generella råd som gäller vid sjukdom bör följas vid Covid-19.1-3,5    

 

Råd vid sjukdom för vuxna personer med diabetes:  

 • Se till att få i sig tillräckligt med vätska  
 • Kontrollera blodsocker och temperatur  
 • Vid insulinbehandling – kontrollera ketonkroppar, följ rekommendationer från vårdgivaren3
 •  Kontrollera blodsockret oftare än som vanligt, även på natten1  

 

Råd vid sjukdom för barn med diabetes:5  

 • Mer frekvent kontroll av blodglukos och ketoner (blod eller urin). Målsättningen är blodsockernivåer 4–10 mmol/l och blodketoner
  <0,6 mmol/l  
 • Sluta aldrig använda insulin, vid feber är insulinbehovet vanligtvis högre  
 • Kontrollera och upprätthåll salt-vätskebalansen  
 • Behandla underliggande sjukdom och symtom (feber)    

 

När barn eller tonåringar har nedan symtom ska alltid specialist- och akutsjukvård kontaktas:5  

 • Feber eller kräkningar och/eller viktnedgång fortsätter, vilket kan innebära att uttorkning förvärras och cirkulationen påverkas
 • Utandning med en kvarstående fruktig doft (aceton) eller varaktigt förhöjda blodketoner >1,5 mmol/L eller förhöjda urinketoner som kvarstår trots extra insulinadministrering eller vätsketillförsel  
 • Barnet eller tonåringen blir utmattad, förvirrad, hyperventilerar (Kussmaulandning) eller har allvarliga magsmärtor    

 

Länkar för mer information

Folkhälsomyndighetens information till riskgrupper:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/

Diabetesförbundet: 
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/fragor--svar-om-coronaviruset-covid-19/  

International Diabetes Federation:
https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html


Referenser

 1. Diabetes UK. Coronavirus (COVID-19) – advice for people living with diabetes 2020 [cited 2020 March 19]. Available from: https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/coronavirus.
 2. American Diabetes Association. COVID-19 (Coronavirus) 2020 [cited 2020 April 16]. Available from: https://www.diabetes.org/diabetes/treatment-care/planning-sick-days/coronavirus
 3. International Diabetes Federation. COVID-19 outbreak: guidance for people with diabetes 2020 [cited 2020 March 19]. Available from: https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html
 4. Diabetesförbundet. Frågor & svar om Coronaviruset (Covid-19) [cited 2020 March 19] Available from: https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/fragor--svar-om-coronaviruset-covid-19/
 5. ISPAD. Coronavirus infection (COVID-19) 2020 [cited 2020 March 19]. Available from: https://www.ispad.org/page/CoronavirusinfectionCOVID-19

Senast uppdaterad:  5 maj 2020

 

SE20DI00026