Diabetesbehandling

Vår resa inom diabetes började för mer än 95 år sedan och sedan dess har Novo Nordisk förändrat förhållandena för människor med diabetes genom innovationer, utbildning och samverkan.

Läs mer
 


Hemofili

Behandling av hemofili, både A och B, och andra koagulationsfaktorbrister, baseras vanligen på ersättningsterapi – detta är ersättning för den avsaknade koagulations-faktorn.

Läs mer

 


Tillväxtrubbningar

Novo Nordisk främjar forskning kring tillväxtsjukdomar och dess behandling. Vi tillhandahåller flertalet tjänster för att hjälpa patienter som genomgår tillväxthormonbehandling att kunna leva sitt liv fullt ut.

Läs mer
 


Lokal östrogenbehandling

Behandlingar av övergångsbesvär,  skräddarsydda för kvinnans individuella behov.
  


Obesitasbehandling

Behandling av obesitas för viktnedgång och viktkontroll som komplement till diet och motion.

Läs mer


Utbildningar

Sedan mer än 30 år arbetar vi tillsammans med ledande specialister för att kunna erbjuda aktuella fortbildningar till dig som arbetar inom vården. Ta del av vår kunskap på våra unika utbildningar inom diabetes och kvinnohälsa.

Läs mer om våra utbildningar på www.novokunskap.se 

Senast uppdaterad:  2019-10-29

SE19NNM00011