Vanliga klimakteriebesvär

Vanliga besvär i klimakteriet:  
  • Oregelbundna blödningar
  • Värmevallningar och svettningar
  • Humörsvängningar
  • Sömnproblem
  • Torra slemhinnor i underlivet
  • Urinvägsinfektioner

Oregelbundna blödningar

Det första som brukar hända när kvinnor kommer in i klimakteriet är att mensen förändras. Den brukar bli oregelbunden, mer sparsam eller rikligare än förut. Hur den förändras skiljer mycket från kvinna till kvinna.

Så småningom upphör mensen helt (menopaus) vilket brukar ske runt 50 års ålder. Om du inte fått mens på ett år ska du kunna andas ut, då har du passerat menopaus! Men om du trots allt får en blödning mer än ett år efter den föregående bör du ta kontakt med din läkare.
 

Värmevallningar och svettningar

Ca. 72% av kvinnorna i klimakteriet drabbas och det kan vara en tröst att veta att även om det känns obehagligt för dig brukar omgivningen sällan märka det på dig. För vissa störs nattsömnen med kraftiga värmevallningar och blöta sängkläder. Det finns även de som drabbas av kylvallningar. Vissa drabbas av värmevallningar flera gånger om dagen, vissa någon gång per vecka, det är väldigt individuellt. Det är östrogenet i kroppen som sätter vår naturliga ”termostat” ur spel i klimakteriet.

Besvären brukar gå över efter klimakteriet men innan dess finns det vissa saker du kan göra för att underlätta. Välj kläder och sängkläder som är av naturmaterial som andas, motionera och undvik rökning och stress. Om du upplever mycket besvär kan du diskutera behandling med din läkare.
 

Humör och depressioner

För vissa är klimakteriet en besvärlig tid och det brukar vara mycket som påverkar livet förutom de sjunkande hormonnivåerna i kroppen. Det är inte ovanligt med humörsvängningar och depressioner. Den senaste forskningen bekräftar att den minskande östrogenproduktionen inte sällan bidrar till problemen även om stigande ålder i sig kan led till en ökad risk för depression.

Det är viktigt att prata med sina anhöriga om man upplever problem. Känner man sig nedstämd och deprimerad ska man inte tveka att söka läkarhjälp. Vanliga symtom på depression är minskad energi, trötthet och koncentrationssvårigheter. En vanlig behandling brukar vara en kombination av östrogen och antidepressiva medel.

Kroppen i förändring

Kroppens fettdepåer omfördelar sig i klimakteriet och för många kan det vara lätt att öka i vikt. Se upp med extrakilon i synnerhet på magen eftersom det finns en koppling till hjärt-kärlsjukdom. Som om risken för extra mängd fett i kroppen inte vore nog så blir det dessutom svårare att bygga muskler. Det är inte ovanligt med ryggbesvär på grund av för lite muskler. Var noggrann med att träna regelbundet och äta klokt.
 


Torra slemhinnor och urinvägsinfektioner

I och efter klimakteriet drabbas nästan hälften av alla kvinnor av problem i underlivet på grund av att östrogenhalterna är för låga, det kallas ”vaginal atrofi”. Slemhinnorna i urinröret och slidan blir tunnare och skörare och kan ge klåda, sveda, smärta och upprepade urinvägsinfektioner. Det är vanligt med besvär vid vardagliga aktiviteter som cykling och det kan vara smärtsamt vid samlag. Vissa kvinnor drabbas även av urinläckage.

Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051