Gör symtomtestet

Använd alltid detta läkemedel enligt  bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

Det här testet har vi tagit fram som ett stöd till dig. Det kan hjälpa till att ringa in problemen och sätta ord på dem. På så vis kan du få en känsla för om dina besvär kan bero på östrogenbrist i underlivet, men den slutgiltiga diagnosen ska naturligtvis din läkare fastställa.

Ju fler gånger som påståendena nedan stämmer in på dina besvär, ju större sannolikhet är det att du lider av östrogenbrist i underlivet, så kallad vaginal atrofi.

  • Känns det mer torrt i slidan nu än för några år sedan till exempel i samband med samlag?
  • Kan du ha smärta eller sveda i underlivet i samband med eller efter samlag?
  • Upplever du smärta eller sveda i underlivet utan anledning eller vid aktiviteter som cykling, promenader eller trädgårdsarbete?
  • Känner du oftare urinträngningar nu än för några år sedan?
  • Har du oftare haft urinvägsinfektion de senaste åren än längre tillbaka?
  • Svider det när du kissar?

 

Kvinna pratar om symtom på östrogenbrist

 

För individuell rådgivning beträffande läkemedel och behandling, kontakta sjukvården.
Det går bra att kontakta sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177 eller www.1177.se.
Ytterligare information om läkemedel finns på www.fass.se

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder. När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

Senast uppdaterad:  2019-02-15


SE19VG00001 

 

Tipsa en vän!

Trots att mer än hälften av alla kvinnor drabbas av underlivsbesvär i och efter klimakteriet är det många som inte vet vad det beror på.

Tipsa din väninna

 

Ladda ned en informationsfolder om Vagifem här.