Östrogenbrist i underlivet

Använd alltid detta läkemedel enligt  bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

Vad händer i kroppen?

I klimakteriet börjar nivåerna av östrogen att sjunka vilket är en naturlig process i kroppen. Tyvärr innebär det att nästan hälften av alla kvinnor drabbas av underlivsbesvär som vanligen uppstår några år efter den sista mensen.

Bristen på östrogen gör att slemhinnorna i slidan och urinröret blir tunna och sköra. Det kallas ”vaginal atrofi” och kan ge upphov till besvär som exempelvis klåda, sveda, smärta, urinläckage och upprepade urinvägsinfektioner.

Det är vanligt att besväras vid vardagliga aktiviteter som cykling. Det kan även ge upphov till smärta vid samlag.

Symtomen kan behandlas

Till skillnad från exempelvis värmevallningar som försvinner efter klimakteriet brukar problemen med torra slemhinnor oftast kvarstå. Men du behöver inte leva med besvären. Det går att behandla symtomen genom att tillsätta lokalt östrogen som kompensation för det östrogen som kroppen inte längre tillverkar.

Grafik som visar att hälften av alla kvinnor drabbas av torra slemhinnor

Ungefär hälften av alla kvinnor i Sverige drabbas.

 

Hur påverkas livskvaliteten? 

Undersökningar visar att underlivsbesvär under och efter klimakteriet drabbar många kvinnor mycket negativt. Känsloliv, självkänsla, möjlighet till en aktiv fritid och inte minst sex- och samliv påverkas i hög grad. Studierna visar även att kvinnornas partners påverkas negativt som en följd av besvären.

Frisk slemhinna i underlivet

Frisk, tjock slemhinna med god östrogennivå.

 

Tunn sjuk slemhinna med östrogenbrist

Tunn, torr och skör slemhinna på grund av östrogenbrist.

 

Underlivsbesvär i och efter klimakteriet påverkar negativt

Grafik som visar att 59 procent av kvinnorna undviker samlag

59% av kvinnorna undviker samlag.

 

Grafik som visar att många är oroliga

28% av kvinnor oroar sig för att deras besvär aldrig ska gå över.

Trots att underlivsbesvären är vanliga och går att behandla är det alltså många kvinnor som lider i tysthet. Det är viktigt att behandla besvären för att återfå livskvaliteten och att till exempel kunna cykla, promenera eller aktivera sig på annat sätt och ha ett fungerande samliv med sin partner.

Att tänka på när man letar behandling


Hormonbehandling kan ges i form av tabletter som man sväljer, som plåster eller gel och kallas då systemisk behandling. Denna behandling används när man behöver effekt i hela kroppen, som exempelvis vid besvär som värmevallningar och svettningar.
Är besvären orsakade av torra slemhinnor i underlivet, som sveda och smärta, rekommenderas lokal östrogenbehandling.

Eftersom östrogennivåerna i underlivet kommer att fortsätta sjunka/vara låga innebär det vanligen att behandlingen blir långvarig. Tänk därför på att det ska vara en behandling som du kan leva med länge – enkel, okomplicerad, utan krångel och kladd. Du kan börja med behandlingen när du fått östrogenbristen konstaterad av läkare.

Kvinnor diskuterar östrogenbehandling med Vagifem.

Vad finns det för behandlingar?

Det finns olika receptfria behandlingar mot östrogenbrist i underlivet. Vagifem® är en liten tablett som du enkelt applicerar i slidan med hjälp av en medföljande hygienisk engångsapplikator. Andra exempel på behandlingar är kräm i spruta eller vagitorier.

Låt inte torra slemhinnor hindra dig


Det kan kännas svårt att prata med andra om sina underlivsbesvär, men låt inte det hindra dig. Självklart förtjänar du att hitta rätt behandling. Tänk på att både sjukvårds- och apotekspersonal är vana vid att prata om den här typen av besvär.

Symtomtest

Vi har tagit fram ett symtomtest som stöd till dig när du till exempel ska besöka apotek eller läkare. Det kan hjälpa till att ringa in problemen och lättare sätta ord på dem. Gör testet här.

Tipsa din väninna!

Trots att mer än hälften av alla kvinnor drabbas av underlivsbesvär är det många som inte vet vad det beror på. Dela gärna med dig av din kunskap.

Tipsa din väninna

Läsvärt!

Här kan du beställa material.

Läs mer om läkemedlet hos FASS.

 

Rådgör med din läkare innan du använder Vagifem®.

Läs noggrant bipacksedeln i förpackningen


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder. När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

Senast uppdaterad:  2019-02-15


SE19VG00001