Miljö

Använd alltid detta läkemedel enligt  bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

Om plasten i applikatorn 

Applikatorn är gjord av polypropylen som vid förbränning uteslutande bildar koldioxid och vatten som båda förekommer naturligt i atmosfären. Hälften av den förbrukade energin återvinns vid förbränning. En vanlig plastkasse förbrukar åtta gånger så mycket energi som en applikator. En årsförbrukning av Vagifem® motsvarar ca 14–15 plastkassar. När du tagit Vagifem® går det bra att kasta applikatorn i hushållsavfallet, källsortera som plastavfall.

 

Innehållet i läkemedlet

Östrogen är ett naturligt kvinnligt könshormon. Det östrogen som används i Vagifem® är identiskt med det som produceras i kvinnans äggstockar.

 

Vid tillverkningen av Vagifem® är hanteringen av östrogenet noga kontrollerat under alla delar av produktion och avfallshantering. Inget östrogen når vattenmiljön.

 

Läkemedel som ska kastas

Du kan lämna in dina överblivna läkemedel på alla apotek, de destruerar dem på ett säkert sätt. Fråga gärna apotekspersonalen hur du ska gå till väga. Läkemedel ska inte kastas i avlopp eller hushållsavfall eftersom det kan utgöra en risk för vattenmiljön. 

Applikator Vagifem

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder. När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051

Läsvärt!

Informationsfolder Vagifem

Läs mer om Vagifem® här