Beställ material

Använd alltid detta läkemedel enligt  bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

Välkommen att beställa broschyrer från vår webshop. Välj om du är privatperson eller om du arbetar inom sjukvården eller på apotek. Du kan även ladda ner en informationsfolder direkt om Vagifem® 18-pack receptfritt läkemedel.

 

 

Privatperson

Här kan du som privatperson beställa broschyrer från vår webshop.

Sjukvårds- och apotekspersonal

Här kan du som arbetar inom sjukvården eller på apotek beställa broschyrer från vår webshop.

Vagifem 18-pack i förpackning

Ladda ner en informationsfolder om Vagifem®

Ladda ned en informationsfolder om Vagifem här.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder. När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

Senast uppdaterad:  2019-02-15


SE19VG00001