Symtom vid östrogenbrist i underlivet

Du kan få besvär som:

 • klåda 
 • sveda
 • smärta
 • urinläckage 
 • upprepade urinvägsinfektioner 
 • urinträngningar, dvs akut behov av att kissa 
 • brinnande eller svidande känsla när du kissar
 • smärta och/eller blödningar under och efter samlag

Att cykla, sitta och gå kan också bli besvärligt, framför allt om du bär åtsittande kläder. Till skillnad från värmevallningar, som försvinner efter klimakteriet, brukar problemen med torrhet i underlivet bestå.

 

Kvinnor

59% uppger att besvären påverkar sexlivet negativt.

 

Våga prata om besvären

En studie har visat att kvinnor som har östrogenbrist i underlivet inte alltid berättar om alla sina besvär för sin läkare. Det finns en större benägenhet att rapportera saker som flytningar och urinträngningar jämfört med klåda, skörhet och smärta vid samlag. Därmed finns det en risk att man missar den egentliga orsaken till besvären.

Tveka aldrig att berätta om besvären, oavsett om det är med din gynekolog, sjuksköterska eller allmänläkare. De kan ge dig råd om vilken behandling som passar dig.

 

Symtomtest

Din läkare kan hjälpa dig att fastställa om du har östrogenbrist i underlivet (vaginal atrofi). Svara på frågorna nedan – ju fler ja-svar desto större är sannolikheten för att du har östrogenbrist i underlivet. Låt svaren på dessa frågor vara ett diskussionsunderlag nästa gång du träffar din läkare.

 • Känner du dig mer torr i ditt underliv nu än för några år sedan? I vissa fall uppstår torrheten några år efter att klimakteriet har passerat. 
 • Har du upplevt smärta eller sveda i underlivet i samband med eller efter samlag?
 • Upplever du smärta eller sveda i underlivet utan anledning eller vid aktiviteter som cykling, promenader eller trädgårdsarbete?
 • Känner du oftare urinträngningar nu än för några år sedan?
 • Har du oftare haft urinvägsinfektion de senaste åren än längre tillbaka?
 • Svider det när du kissar?
   

Använd alltid detta läkemedel enligt bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

Vagifem® (estradiol), receptfritt läkemedel. Vaginaltabletter 18 st. Vagifem används för lokal behandling av besvär såsom torrhet eller irritation som orsakas av östrogenbrist i underlivet hos kvinnor efter sista regelbundna menstruationsperioden (menopaus). Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder. När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Läs bipacksedeln noga.

 

Senast uppdaterad  2019-10-18

 

SE19VG00015

 
 

Vagifem finns receptfritt på alla apotek 


Symtomtest 


Faktablad - torra slemhinnor och Vagifem