Kvinnohälsa

Klimakteriet – vad händer i kroppen?

Klimakteriet är en övergångsperiod i kvinnans liv och infaller vanligtvis mellan 45 och 55 års ålder. Anledningen till att kvinnor hamnar i klimakteriet är att nivån av östrogen minskar i kroppen. Nivåerna stannar så småningom på en låg nivå som håller i sig resten av livet. Ett tydligt tecken är bland annat att menstruationen upphör, det vill säga menopaus. Genomsnittsåldern för menopaus är ca 50 år och fastställs efter 12 sammanhängande blödningsfria månader.

Klimakteriebesvär

De vanligaste besvären är värmevallningar, svettningar, humörsvängningar, sömnproblem samt torra slemhinnor i underlivet.

Besvär som värmevallningar och svettningar brukar minska eller försvinna helt efter klimakteriet men torra slemhinnor brukar vara ett problem som kvarstår. Det kallas för ”vaginal atrofi”.

Torra slemhinnor

Besvär med torra slemhinnor drabbar ungefär hälften av kvinnorna i och efter klimakteriet. Besvären beror på att nivåerna av östrogen är låga vilket påverkar slemhinnorna i urinröret och slidan som blir tunnare, skörare och kan ge upphov till klåda, sveda, smärta, urinläckage och upprepade urinvägsinfektioner.

Östrogenbrist i underlivet

Trots att underlivsbesvären är vanliga är det många kvinnor som inte känner till att det beror på östrogenbrist och att det finns behandling. Kvinnan kan uppleva besvär vid vardagliga aktiviteter såsom cykling och även smärta vid samlag. Vissa drabbas dessutom av urinvägsbesvär.

Östrogenbrist i underlivet behandlas med hjälp av lokalt östrogen. Vanligtvis minskar eller försvinner symtomen inom första månaden.

Behandling av klimakteriebesvär

Hormonbehandling, d v s läkemedel som innehåller östrogen, (H R T) används ofta som ett samlingsbegrepp för hormonbehandling av klimakteriebesvär hos kvinnor.

Behandling med H R T syftar till att lindra de besvär som uppkommit på grund av östrogenbrist under klimakteriet. Behandlingen kan ges i tablettform, som plåster eller gel och kallas då systemisk behandling. Denna behandling används då man behöver effekt i hela kroppen, som vid värmevallningar och svettningar.

Vid besvär i underlivet orsakat av torra slemhinnor såsom sveda och smärta rekommenderas lokal östrogenbehandling.

Lägsta effektiva dos

Läkemedelsverket rekommenderar att lägsta effektiva dos ska användas vid H R T för att lindra symtom och minska biverkningar (ref: Behandling med H R T. Information från Läkemedelsverket 3:2004.)

Senast uppdaterad:  2019-04-01


SE19VG00001