Ordlista

Antikroppar (även kallade inhibitorer) – Proteiner i blodet som hindrar faktorkoncentrat från att fungera.

Behandling vid behov – Att behandla med faktorkoncentrat när man blöder.

Blödningsrubbning – Sjukdom eller tillstånd som gör att blodet har svårt att levra sig.

Bärare av sjukdomsgen – Ha en mutation i en sjukdomsgen, vanligen utan att själv får några svårare symtom.

By-passing agent – Medicin som ”går förbi“ den saknade koagulationsfaktorn genom att istället tillföra en eller flera andra faktorer som är nödvändiga för att blodet ska koagulera.

Faktorkoncentrat – Medicin med koagulationsfaktor(er) i koncentrerad form för att ersätta den/de faktorer som saknas eller som det finns för lite av. Tillförs genom injektion.

Fibrintrådar – Nätverk av trådar som bildas av proteinet fibrin vid blodets koagulation och leder till att skador slutar att blöda.

Gen – Arvsanlag.

Hemofili – Blödarsjuka. Vid hemofili A saknas faktor VIII (8) och vid hemofili B saknas faktor IX (9).

Hyposensibilisering – Vänja immunförsvaret genom att utsätta kroppen för det man är allergisk mot.

Inhibitorer – Antikroppar i blodet som hindrar faktorkoncentratet från att fungera.

Intravenös – Injektion direkt in i en ven.

ITI (immuntoleransterapi) – Behandling för att få bort inhibitorer mot faktorkoncentratet.

Koagulationsfaktor – Ett av flera proteiner i blodet som behövs för att blodet ska levra sig.

Koagulationskaskad – Kedjereaktion där koagulationsfaktorer samverkar och får blodet att levra sig.

Koagulera – Levra sig (om blod).

Mutation – Förändring i en gen.

Port-a-cath – Dosa under huden. Används för att injicera i.

PRICE – Förkortning för Protect, Rest, Ice, Compression and Elevation – en metod för behandling av blödningar.

Profylax – Förebyggande behandling

Trombocyt – Blodkropp som är viktig för att hejda blödningar. Kallas även blodplättar.

 

Senast uppdaterad:  den 4 mars 2020


SE/HA/0618/0002