Typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin och/eller att känsligheten för insulin är nedsatt. Oftast får man en gradvis nedgång i insulinproduktionen samtidigt som det insulin som kroppen producerar har sämre verkan i kroppen. Denna typ av diabetes drabbar oftast personer över 40 år, men kan också drabba yngre personer.

Behandling av typ 2-diabetes ser lite olika ut beroende på var i sjukdomsutvecklingen man befinner sig. Oftast börjar man med kost, motion och tabletter. Efter några år behöver många gå över till insulinbehandling. Det viktiga är att sänka blocksockret och hålla det på en jämn nivå.

Enskilda mål för behandlingen

Diabetes är en individuell sjukdom och kräver individuell behandling. Behandlingen justeras med hjälp av de blodsockermätningar man tar själv. Det viktigaste målet med behandlingen är att få en så bra blodsockerkontroll som möjligt så att man mår bra. Man vill också undvika komplikationer på ögon, njurar och hjärta-kärl.

Insulinkänning (hypoglykemi)

När man behandlar med insulin kan blodsockret bli för lågt och man kan få en s k insulinkänning (hypoglykemi). Det kan inträffa om insulindosen blivit för stor i förhållande till hur mycket man har ätit eller om man rört sig mer än vanligt utan att minska insulindosen.Senast uppdaterad:  2018-09-07


SE/WB/0618/0051

Vill du veta mer?

Se filmen och lär dig mer om hur det är att leva med diabetes typ 2