Insuliner

Man benämner insulinerna efter deras verkningsgrad och längd på effekten. Man talar om måltidsinsulin, basinsulin och mixinsulin. Dagens insulinbehandling syftar till att så långt det är möjligt efterlikna den normala insulininsöndringen under och mellan måltider. Om man ser på den normala insulinutsekretionen stiger insulinnivån snabbt vid måltid för att mellan måltiderna ligga på en låg nivå.

Måltidsinsulin

Måltidsinsulin tas i direkt anslutning till måltid. Dagens direktverkande måltidsinsuliner har en snabb och ganska kort verkan vilket gör att de efterliknar kroppens egen insulinproduktion vid måltid

Basinsulin

Basinsulin har en lång verkningstid med en ganska flack insulinkurva. De moderna långverkande insulinerna har en längre verkan och en flackare kurva än de tidigare basinsulinerna. Detta gör att de efterliknar kroppens egen insulinproduktion mellan måltiderna och under natten. Basinsulin injiceras oftast en gång om dagen.

Mixinsulin

Mixinsulin innehåller både måltidsinsulin och basinsulin. Mixinsulin ger därmed en god måltidstäckning samtidigt som basalbehovet täcks. Mixinsulin kan ges en eller två och ibland tre gånger per dag. Mixinsulin kombinerar, i en och samma injektion, den långverkande effekten av basinsulinet med den kortverkande effekten av måltidsinsulinet.Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051