Injektionshjälpmedel, pennor och nålar

Alla människor är olika och därför finns olika typer av injektionshjälpmedel. 

Injektionspennor

Det finns ett brett urval av pennor för att möta individuella behov. Det finns förfyllda engångspennor som är enkla och användarvänliga. Det finns också flergångspennor i olika färger med minnesfunktion.

Nålar

Utvecklingen av injektionsnålar har medfört tunnare, finare och kortare nålar. Ett omfattande forskningsarbete har medfört att injektionerna blivit mindre smärtsamma. Idag förordas korta nålar för att förhindra att injektionen sker i
muskelvävnad. Därför använder de allra flesta 6 eller 8 mm nålar. Nålarna ska bara användas en gång. Om nålarna används flera gånger finns risk att huden skadas eller att nålen täpps till. Efter injektion ska nålen tas av. Förvaring av penna ska alltså ske utan nål för att förhindra läckage.Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051