Behandling av diabetes

Som tidigare nämnts är behandlingen vid typ 1-diabetes alltid insulin. Vid typ 2-diabetes kan behandlingen variera beroende på hur sjukdomen utvecklats. I början kan förändrad kost och mer motion räcka för att få bättre blodsocker. Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom vilket gör att man efter något/några år med kost- och motionsbehandling behöver göra tillägg med antingen tabletter, GLP-1 behandling eller insulinbehandling.

All behandling vid diabetes syftar till att sänka blodsockret och hålla det så jämnt som möjligt utan för många toppar eller dalar. Ett målvärde för HbA1c (se sid 12) på 52 mmol/mol kan ses som ett riktvärde. Tala med din vårdgivare vad som är acceptabla blodsockernivåer för just dig, då målen för blodsockerbehandlingen är individuella!Senast uppdaterad:  2019-06-13SE19DI00034