Behandling av diabetes

Vid typ 1-diabetes krävs alltid insulinbehandling eftersom kroppen inte kan producera något eget insulin. Behandlingen vid typ 2-diabetes ser olika ut beroende på sjukdomsstadie. Grunden i behandlingen är kost och motion som kombineras med blodsockersänkande läkemedel. Tidigt i sjukdomsförloppet kan det räcka med ett typ av läkemedel för att nå en bra blodsockernivå. Eftersom typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom behövs vanligtvis tillägg av ytterligare, eller byte till effektivare, blodsockersänkande läkemedel efterhand.

Behandlingen syftar till att sänka blodsockret och hålla det så jämnt som möjligt utan för många toppar eller dalar. Ett målvärde för HbA1c på 52 mmol/mol kan ses som ett riktmärke. Tala med din vårdgivare om vad som är bra blodsockernivåer för just dig, då målen för blodsockerbehandling är individuella.Senast uppdaterad:  2019-08-05SE19DI00034