Information till allmänhet
Diabetes i samband med Covid-19 

Generell information

Personer med diabetes har inte en högre risk att få infektioner så som Covid-19.1,2 Om de får en infektion, som till exempel Covid-19, har personer med diabetes däremot en högre risk för allvarligare symtom och komplikationer1-3eftersom kroppens förmåga att hantera infektionen är påverkad av den bakomliggande diabetessjukdomen.2

Erfarenheter från till exempel Kina och Italien visar att personer över 70 år är en särskild riskgrupp som riskerar att bli allvarligt sjuka om de får Covid-19.4 Särskilt de som har högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes.Det är ännu oklart om risken ser olika ut vid typ 1- och typ 2-diabetes.2 Om personer med diabetes är välbehandlade anses risken att bli allvarligt sjuk i Covid-19 vara lägre.2 Symtomen hos barn med Covid-19 har varit lindrigare än hos vuxna.6  Symtom och komplikationer kan variera från person till person.2,5 Personer med diabetes bör följa Folkhälsomyndighetens råd för riskgrupper.5

 

När personer med diabetes får en virusinfektion,
till exempel Covid-19

Vid en virusinfektion kan personer med diabetes uppleva försämrad glykemisk kontroll,3 det vill säga mer höga och låga blodsockervärden1 Kroppen försöker motverka infektionen genom att frisätta glukos som finns lagrat i kroppen till blodet.1 Detta gör att energinivån ökar och blodsockret stiger.1 Vid en virusinfektion ökar också risken för diabetesketoacidos.2

Personer med diabetes som får Covid-19 bör kontakta sin vårdgivare för råd om hur diabetessjukdomen kan monitoreras och eventuellt få ändringar i behandling eller diet.3

De generella råd som gäller vid sjukdom bör följas vid Covid-19.1-3,6

 

Råd vid sjukdom för vuxna personer med diabetes: 

 • Se till att få i sig tillräckligt med vätska
 • Kontrollera blodsocker och temperatur 
 • Vid insulinbehandling – kontrollera ketonkroppar, följ rekommendationer från vårdgivaren3
 • Kontrollera blodsockret oftare än som vanligt, även på natten1

 

Råd vid sjukdom för barn med diabetes:6

 • Tätare mätningar av blodglukos och ketoner (blod eller urin). Målsättningen är blodsockernivåer 4–10 mmol/l och blodketoner
  <0,6 mmol/l
 • Sluta aldrig använda insulin, vid feber är insulinbehovet vanligtvis högre
 • Kontrollera och upprätthåll salt-vätskebalansen 
 • Behandla underliggande sjukdom och symtom (feber)

 

När barn eller tonåringar har nedan symtom kontakta alltid specialist- och akutsjukvård:6

 • Feber eller kräkningar och/eller viktnedgång fortsätter, vilket kan innebära att uttorkning förvärras och cirkulationen påverkas
 • Utandning med en kvarstående, fruktig doft (aceton) eller varaktigt förhöjda blodketoner >1,5 mmol/l eller förhöjda urinketoner som kvarstår trots extra insulinadministrering eller vätsketillförsel
 • Barnet eller tonåringen blir utmattad, förvirrad, hyperventilerar (Kussmaulandning) eller har allvarliga magsmärtor

 

Länkar för mer information

Folkhälsomyndighetens senaste information om till exempel symtom vid Covid-19 och vad som rekommenderas i Sverige:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/  

Folkhälsomyndighetens information till riskgrupper:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/

Diabetesförbundet: 
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/fragor--svar-om-coronaviruset-covid-19/  

 

For more information in other languages

Information from the Public Health Agency of Sweden about Covid-19 in different languages:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-om-covid-19-pa-olika-sprak/

International Diabetes Federation and information about diabetes and
Covid-19 in English:
https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html

 


Referenser

 1. Diabetes UK. Coronavirus (COVID-19) – advice for people living with diabetes 2020 [cited 2020 March 19]. Available from: https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/coronavirus
 2. American Diabetes Association. COVID-19 (Coronavirus) 2020 [cited 2020 April 17]. Available from: https://www.diabetes.org/diabetes/treatment-care/planning-sick-days/coronavirus
 3. International Diabetes Federation. COVID-19 outbreak: guidance for people with diabetes 2020 [cited 2020 March 19]. Available from: https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html
 4. Folkhälsomyndigheten. Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma: Folkhälsomyndigheten; 2020 [cited 2020 March 23]. Available from: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-aldre/
 5. Diabetesförbundet. Frågor & sver om Coronaviruset (Covid-19) [cited 2020 March 23] Available from: https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/fragor--svar-om-coronaviruset-covid-19/
 6. ISPAD. Coronavirus infection (COVID-19) 2020 [cited 2020 March 19]. Available from: https://www.ispad.org/page/CoronavirusinfectionCOVID-19

Senast uppdaterad:  2020-05-11

 

SE20DI00026