Diabetes och Novo Nordisk

Novo Nordisk mål är att förhindra, upptäcka och behandla diabetes. Vi arbetar aktivt för att främja samarbetet mellan vårdgivare och människor med diabetes och därigenom öka möjligheten att nå gemensamma mål.

Novo Nordisk är världsledande inom diabetesforskning och har bidragit till utvecklingen av de insulin- och GLP-1 behandlingar som används idag. Novo Nordisk erbjuder många olika behandlingsmöjligheter vid diabetes, såsom basinsulin, måltidsinsulin, mixinsulin och GLP-1 analoger.

Novo Nordisk läkemedel kompletteras av ett brett urval användarvänliga injektionshjälpmedel. Diabetes är en individuell sjukdom och Novo Nordisk erbjuder flera olika injektionshjälpmedel för att möta olika behov. 

 Senast uppdaterad:  2020-05-07SE20DI00026