Diabetes och Novo Nordisk

Novo Nordisk mål är att bota diabetes genom att hitta bättre sätt att förhindra, upptäcka och behandla diabetes. Vi arbetar aktivt för att främja samarbetet mellan vårdgivare och människor med diabetes och därigenom öka möjligheten att nå gemensamma mål.

Novo Nordisk är världsledande inom diabetesforskning och ligger bakom utvecklingen av de insulintyper som används idag. Novo Nordisk erbjuder den bredaste portföljen av diabetesprodukter som innehåller basinsulin, måltidsinsulin, mixinsulin och GLP-1 analog.

Novo Nordisk insulinsortiment kompletteras av ett brett urval användarvänliga injektionshjälpmedel. Diabetes är en individuell sjukdom och Novo Nordisk har utvecklat produkter och hjälpmedel för att möta individuella behov.

 Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051