Behandlingsområden

Novo Nordisk erbjuder produkter och service inom fyra behandlingsområden:
Diabetes, Hemofili/Blödningsrubbningar, Tillväxtrubbningar, Obesitas och Kvinnohälsa (klimakteriebehandling). 

Nedan finns länkar till de fyra olika terapiområdena där du kan läsa mer.

Diabetes

Novo Nordisk mål är att  förhindra, upptäcka och behandla diabetes. 

Läs mer

Hemofili - Blödningsrubbningar

Blödarsjuka är samlingsnamnet för ett antal ovanliga blödningsrubbningar som gör att blodet har svårt att levra sig (koagulera). Hemofili är den vanligaste formen av blödarsjuka.

Läs mer

 

Tillväxtrubbningar

Tillväxthormonbehandling används när barn eller vuxna inte producerar tillräckligt med tillväxthormon på egen hand. Det kan finnas många orsaker till detta.

Läs mer

 

Kvinnohälsa

Hormonbehandling (HRT) används ofta som ett samlingsbegrepp för hormonbehandling av klimakteriesymtom hos kvinnor. Behandling med HRT syftar till att lindra de symtom som uppkommit på grund av östrogenbrist under klimakteriet. 

Läs mer

 

Senast uppdaterad:  den 29 augusti 2019

SE19NNM00011