The Essentials

The Essentials är tio klart definierade budskap som beskriver hur Novo Nordisk Way fungerar i praktiken för att hjälpa chefer och medarbetare verka i enlighet med våra grundvärderingar:

  1. Vi skapar ett mervärde genom att hela tiden ha patienternas bästa i åtanke.
  2. Vi sätter ambitiösa mål och strävar efter bästa möjliga resultat.
  3. Vi tar finansiellt, miljömässigt och socialt ansvar.
  4. Vi erbjuder våra stakeholders innovativa lösningar.
  5. Vi bygger upp och bevarar goda relationer med våra stakeholders.
  6. Vi behandlar alla med respekt.
  7. Vi fokuserar på personliga resultat och utveckling.
  8. Vi har en hälsosam och inspirerande arbetsmiljö.
  9. Vi strävar efter rörlighet och enkelhet i allt vi gör.
  10. Vi kompromissar aldrig med kvalitet och affärsetik.


Leva som vi lär

För att vara säkra på att vi som organisation lever upp till dessa värderingar genomför vi regelbundet faciliteringar – ett slags ’värderingsrevision’.

Medarbetare högt upp i organisationen utses till ’faciliterare’ och reser runt och intervjuar anställda, chefer och interna intressenter inom enheten och går igenom dokument och lokal affärspraxis för att utvärdera i vilken mån verksamheten följer Novo Nordisk Way. På samma sätt som faciliterarna identifierar områden som kan förbättras så framhålls och sprids även god praxis.

Varje enhet granskas minst vart sjätte år – en del vart tredje år eller till och med varje år. De samlade observationerna och trenderna rapporteras sedan till företagsledningen halvårsvis och årligen till bolagsstyrelsen.

Detta är en säkerhetsåtgärd för att skydda vår starka företagskultur med ansvarstagande och hållbar affärsverksamhet och är en garanti för att Novo Nordisk Way ska bli verklighet, inte bara på pappret utan också i hur vi bedriver vår verksamhet runtom i världen.

 

Senast uppdaterad:  den 29 augusti 2019


SE19NNM00011