Novo Nordisk Way

Novo Nordisk Way är en samling vägledande principer som ligger till grund för varje beslut vi fattar.

Novo Nordisk Way beskriver vilka vi är, hur vi arbetar och vad vi vill uppnå, och anger en tydlig riktning för vårt företag och våra anställda.

I slutänden är det ett löfte vi ger varandra, och de miljoner patienter över hela världen som är beroende av våra produkter för att kunna leva sina liv friska och tillfreds.
 

 

Novo Nordisk Way är vårt sätt att vara

År 1923 påbörjade våra danska grundare en resa för att förändra diabetes. Idag är vi tusentals medarbetare världen över som har kompetensen och engagemanget som krävs för att åstadkomma förändring och ta upp kampen mot diabetes och andra allvarliga kroniska sjukdomar.

  • Vårt mål är att vara ledande inom alla sjukdomsområden vi är verksamma i.
  • Vårt primära fokus är att forska fram och utveckla innovativa biologiska läkemedel och göra dem tillgängliga för patienter över hela världen.
  • Genom att säkra ökad tillväxt och skapa bra ekonomiska resultat kan vi hjälpa patienter till en bättre livskvalitet, ge våra aktieägare en god avkastning och bidra till samhället i stort.
  • Vår företagsfilosofi handlar om att skapa en god balans mellan ekonomiska, sociala och miljörelaterade faktorer, något vi kallar Triple Bottom Line.
  • Vi är öppna och ärliga, ambitiösa och pålitliga och behandlar alla med respekt.
  • Vi ger våra medarbetare möjligheten att utnyttja sin fulla potential.
  • Vi kompromissar aldrig med kvalitet och affärsetik.

Varje dag måste vi fatta svåra beslut, och ständigt ha i åtanke vad som är bäst för våra patienter, anställda och aktieägare.

Detta är vårt sätt att vara. Detta är Novo Nordisk Way.
 

Senast uppdaterad:  den 29 augusti 2019SE19NNM00011