Diabetes och Obesitas – stora utmaningar för samhället

VAD KAN VI GÖRA?

Genom intensivare behandling i enlighet med riktlinjer kan vi minska risken för allvarliga komplikationer och onödiga kostnader för samhället. Men det förebyggande arbetet är minst lika viktigt. Novo Nordisk vill bidra genom att stärka samverkan med hälso- och sjukvården samt förstärka patientens roll och egenmakt i sin behandling.

• Genom samarbete kan vi rädda liv och nå kostnadsneutrala resultat.

• Vi hoppas på att lösa den snabbt växande sjukdomsproblematiken tillsammans genom att höja kunskapen kring förebyggande åtgärder.

Läs om vårt policyarbete här 

visby

Senast uppdaterad: 2019-08-29

 

SE19NNM00023