Triple Bottom Line

Novo Nordisk arbetar efter en tredubbel resultaträkningsfilosofi - Triple Bottom Line. Det innebär att verksamheten alltid gör sociala, etiska och miljömässiga avvägningar i förhållande till de ekonomiska resultaten.

För Novo Nordisk handlar det om att agera ansvarsfullt och ta hänsyn till människor, miljö och samhälle. Novo Nordisk publicerar årligen en rapport där företaget redogör för hur bolaget arbetar för att värna om ovan nämnda områden.

Läs mer på novonordisk.comSenast uppdaterad:  den 29 augusti 2019SE19NNM00011