Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso-och sjukvården

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer öppet ska redovisas. Detta initiativ gäller hela Europa. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar därför vilka individer eller organisationer i Sverige som har tagit emot värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa.

Som medlem i Läkemedelsindustriföreningen, LIF, arbetar Novo Nordisk för transparens kring det viktiga samarbetet mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården. Samarbetet är en förutsättning för fortsatt utvecklingen och förbättring av behandlingsmöjligheter.

Nedan finns en sammanställning över de värdeöverföringar som gjorts från Novo Nordisk till hälso-och sjukvården i Sverige under 2017:

Kategori

Total

(mSEK)

Forskning och Utveckling

19,32

Konsultation

5,86

Sponsring

0,23

Donation

0,35

Totalt

25,76

 

Detaljerad redovisning finns via länkarna nedan.

För en god förståelse av hur rapporterna om värdeöverföringar är uppbyggda och dess bakom liggande data, hänvisar Novo Nordisk till respektive metodnotering som klargör innehållet i rapporterna.

2017

2016

2015
 
 
Läs gärna mer på www.lif.se
Senast uppdaterad:  2018-09-13