Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso-och sjukvården

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) etiska uppförandekod innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer öppet ska redovisas. Det gäller i hela Europa. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar därför vilka individer eller organisationer i Sverige som har tagit emot värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa.

Som medlem i Läkemedelsindustriföreningen, LIF, arbetar Novo Nordisk för transparens kring det viktiga samarbetet mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården. Samarbetet är en förutsättning för fortsatt utveckling och förbättring av behandlingsmöjligheter.

Nedan finns en sammanställning över de värdeöverföringar som gjorts från Novo Nordisk till hälso-och sjukvården i Sverige under 2019:

Kategori

Total

(mSEK)

Forskning och Utveckling

25,30

Konsultation

6,18

Sponsring

0,05

Donation

0,46

Totalt

32,00

 

Detaljerad redovisning finns via länkarna nedan.

För en god förståelse av hur rapporterna om värdeöverföringar är uppbyggda och dess bakomliggande data, hänvisar Novo Nordisk till respektive metodnotering som klargör innehållet i rapporterna.

2019

2018

2017

 
Läs gärna mer på www.lif.se
 
Senast uppdaterad:  den 26 juni 2020