logo2

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen.

Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, startades 1991 efter ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och WHO för att höja medvetenheten om att diabetes ökar kraftigt i världen och att det är ett stort hot mot folkhälsan. Sedan 2007 ingår också FN i arbetet med att bekämpa ökningen av sjukdomen.

Den 20 december 2006 antog FN en resolution (FN-resolution 61/225) där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt - eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som får den klassificeringen. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen uppmärksammas den 14 november beror på att det är födelsedagen för Frederick Banting, som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet 1922.

WDD är världens största kampanj för att öka medvetenheten kring diabetes och når en global publik på över 1 miljard människor i mer än 160 länder. 

 Share your risk on social media

We want to make sure that everyone knows their risk. Share the test and follow us on Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. Use #KnowYourRisk to inspire others to act in time!

 


SE19NNM00022  2019-11-07