logo2

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen.

Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, startades efter ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att öka medvetenheten om att diabetes ökar stort i världen och att det är ett stort hot mot folkhälsan. Sedan 2007 ingår också FN i arbetet med att bekämpa ökningen av sjukdomen.

Den 20 december 2006 antog FN en resolution (FN-resolution 61/225) där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt - eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som får den statusen. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen uppmärksammas den 14 november beror på att det är födelsedagen för Frederick Banting då det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet 1922.

WDD är världens största diabetesmedvetenhetskampanj och når en global publik på över 1 miljard människor i mer än 160 länder. 

 Share your risk on social media

We want to make sure that everyone knows their risk. Share the test and follow us on Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. Use #KnowYourRisk to inspire others to act in time!

 


  1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2017.
  2. Statistics About Diabetes. American Diabetes Association website. http://www.diabetes.org/diabetes-basics/statistics.
    Updated March 22, 2018. Accessed April 20, 2018.
  3. International Diabetes Federation. Diabetes and cardiovascular disease. https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/cardiovascular-disease/cvd-report/10-diabetes-and-cardiovascular-disease-report.html
    Accessed April 20, 2018.

    * Calculated based on US prevalence data from the American Diabetes Association and event rates published by the International Diabetes Federation.