Vi har förändrat diabetes med Changing Diabetes®

Changing Diabetes® är Novo Nordisks bidrag i den globala kampen mot diabetes. Sedan företaget grundades i Danmark för mer än 90 år sedan har vi ständigt arbetat för att förändra diabetes. Vår viktigaste uppgift är att upptäcka, utveckla och framställa bättre biologiska läkemedel och göra dem tillgängliga för personer med diabetes över hela världen. Det krävs dock mer än bara läkemedel för att bekämpa diabetes.

I samarbete med patienter, vårdpersonal och organisationer undersöker vi riskfaktorer för diabetes i städerna och arbetar för att personer med diabetes ska få en tidigare diagnos och tillgång till bra vård, för att kunna leva ett liv med så få begränsningar som möjligt.

 


People taking the escalator and not the stairs, urban diabetes.

Fokus på riskfaktorer i städerna

Eftersom två tredjedelar av alla personer med diabetes bor i storstadsområden1 är städerna ett viktigt fokusområde i kampen mot diabetes. Städerna påverkar hur folk lever, reser och äter – faktorer som alla har inflytande över hälsan. För att öka medvetenheten om de grundläggande orsakerna till typ 2-diabetes, samt sociala och kulturella riskfaktorer, har Novo Nordisk tillsammans med ett antal samarbetspartners startat initiativet Cities Changing Diabetes.


Blood sugar screening

Tidigare diagnoser

Omkring 212 miljoner människor i världen lider av odiagnosticerad typ 2-diabetes.1 När de väl får sin diagnos har många redan utvecklat komplikationer, som skador på fötter, ögon, njurar och hjärta.2 Vi samarbetar med vårdpersonal, patientorganisationer och myndigheter för att informera om fördelarna med tidiga diagnoser. På Världsdiabetesdagen 2016 deltog mer än 180 000 personer i Novo Nordisks aktiviteter för ökad medvetenhet och screening av diabetes.3  


Eladío Castro García sitting on stairs in the street. Eladío has type 2 diabetes, Mexico

Bättre tillgång till diabetesvård

Idag lever tre av fyra personer med diabetes i låg- och medelinkomstländer1, där många inte har råd eller tillgång till vård. Novo Nordisk arbetar med samarbetspartners för att förbättra kvaliteten inom diabetesvården och göra den mer tillgänglig och prisvänlig. Vår viktigaste investering är att stötta World Diabetes Foundation, men vi anordnar även specifika företagsprogram, så kallade access to care programmes.


Jesse Crumpler with his wife. Jesse has type 2 diabetes, USA

Bättre behandlingsresultat

Många personer med diabetes når inte sina målvärden4, vilket ökar risken för diabetesrelaterade komplikationer. Novo Nordisk erbjuder många olika behandlingsmöjligheter och injektionshjälpmedel, men vi vet också att det krävs mer än bara läkemedel för att leva ett fullvärdigt och hälsosamt liv med diabetes. Därför arbetar vi också med att utbilda vårdpersonal, sprida kunskap till personer med diabetes och informera om fördelarna med en patientfokuserad vård.

 


References

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.
2. WHO. Global report on diabetes. World Health Organization. 2016.
3. Novo Nordisk. Annual Report 2016.
4. Hart JT. Rule of Halves: implications of increasing diagnosis and reducing dropout for future workload and prescribing costs in primary care. Br J Gen Pract. 1992;42(356):116-119.

 


Senast uppdaterad:  den 13 juni 2019SE19DI00034 


Risk assessment test

Ligger du i riskzonen för att utveckla typ 2 diabetes?