Kontakta oss

Använd nedanstående kontaktformulär när du vill kontakta oss.

Denna kontaktjänst tillhandahålls som en service och skall inte användas för rapportering av biverkningar eller reklamationer. Gäller frågan produkter, ditt eller en närståendes personliga hälsotillstånd och därtill kopplade medicinska frågor, kontakta din/närståendes vårdgivare.

*
*

Behandling av personuppgifter

Vänligen notera att Novo Nordisk registrerar information om rapporterade reklamationer och biverkningar för att säkra patientsäkerhet och för att följa gällande lagstiftning. Din persondata registreras och sparas permanent i Novo Nordisks globala säkerhetdatabas och behandlas konfidentiellt. Vi är skyldiga att rapportera reklamationer och biverkningar till Läkemedelsverket enligt gällande lag.

För fullständig information om hur vi hanterar persondata i Novo Nordisk klicka här eller kontakta Novo Nordisk dataskyddsombud på PRIVACY-NNSE@novonordisk.com

 Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051