Kontakta oss

Använd nedanstående kontaktformulär när du vill kontakta oss.

Denna kontaktjänst tillhandahålls som en service och skall inte användas för rapportering av biverkningar eller reklamationer. Gäller frågan produkter, ditt eller en närståendes personliga hälsotillstånd och därtill kopplade medicinska frågor, kontakta din/närståendes vårdgivare.

*
*
*Senast uppdaterad:  den 28 april 2020


SE19NNM00011