För hälso- och sjukvårdspersonal

Telefon nr till kundservice för vårdpersonal: 020-98 18 10

 

Rapportering av biverkningar och reklamationer

Din information om biverkningar och reklamationer hjälper oss att säkerställa en säker användning av våra produkter. Vid reklamationer eller biverkningar av produkter från Novo Nordisk ber vi dig rapporta detta.

Biverkningar rapporteras direkt till Läkemedelsverket, www.läkemedelsverket.se .

 

Reklamationer

I första hand ska patienten vända dig till det apotek där man köpte läkemedlet, men man kan alltid reklamera på vilket apotek som helst. Apoteken är skyldiga att ta emot alla reklamationer, oavsett var läkemedlet är köpt. Andra butiker som säljer läkemedel behöver bara ta emot reklamationer av läkemedel som finns i deras eget sortiment.

 

För övriga ärenden som inte gäller rapportering av biverkningar eller reklamationer, kontakta oss här.
  
 


För beställning av broschyrer och annat material, gå in på vår Beställningsservice.

Instruktioner om hur våra pennor och andra injektionshjälpmedel används finns på www.medicininstruktioner.se.

 

Senast uppdaterad:  den 29 april 2020

 

SE19NNM00011