För Allmänheten

För individuell rådgivning beträffande läkemedel och behandling, kontakta sjukvården.

Instruktioner om hur du använder våra pennor och andra injektionshjälpmedel finns på www.medicininstruktioner.se 

Du kan också vända dig till din sjukvårdskontakt.

Ytterligare information om läkemedel finns på www.fass.seRapportering av biverkningar och reklamationer

Din information om biverkningar och reklamationer hjälper oss att säkerställa en säker användning av våra produkter. Om du upplever en biverkning eller vill reklamera en produkt från Novo Nordisk ber vi dig rapportera detta.

Om du upplever en biverkning, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapporta biverkning direkt till Läkemedelsverket, www.läkemedelsverket.se.

För reklamationer ska du i första hand vända dig till det ställe där du köpte läkemedlet. Man kan alltid reklamera på vilket apotek som helst. Apoteken är skyldiga att ta emot alla reklamationer, oavsett var läkemedlet är köpt. Andra butiker som säljer läkemedel behöver bara ta emot reklamationer av läkemedel som finns i deras eget sortiment.

Om du, eller personen du rapporterar för, upplever allvarliga biverkningar för tillfället, ska du kontakta läkare eller sjukvårdspersonal innan du rapporterar biverkningen.
För övriga ärenden som inte gäller rapportering av biverkningar eller reklamationer, klicka på nedanstående länk:
Kontakta ossSenast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051