Vagifem® (estradiol)

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om vaginal atrofi eller Vagifem® 10 µg (17 β-estradiol)?

Här finns goda råd gällande din patientkontakt och hur du diagnostiserar vaginal atrofi.

Om du vill ladda hem broschyrer eller beställa material hittar du det här.

 

* Beräkningen för månadsförbrukning är baserad på priset för förpackning om 24 blister á 331 kr (Apoteket AB 27/1 2016). Novo Nordisk tar ej ansvar för eventuella prisskillnader mellan apotek.

 

 

Referenser

  1. Minkin et al. International Journal of Womens Health 2013:5:133-139
  2. Dugal R et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79:293-297

 

Vagifem® (estradiol) Rx, EF, G03CA03

Vaginaltabletter 10 µg

Indikation: Behandling av vaginal atrofi orsakat av östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor. Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65 år.

Varningar och begränsningar:

För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta- balansen göras minst en gång om året och HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna.

Behandlingen bör avbrytas om kontraindicerat tillstånd uppträder samt i följande situationer:

        • Gulsot (ikterus) eller försämrad leverfunktion
        • Signifikant ökning av blodtrycket
        • Debut av migränliknande huvudvärk
        • Graviditet

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se.  Produktresumén uppdaterad 06/2017.

Senast uppdaterad:  2018-11-01