Saxenda® (liraglutid injektion)

Världens enda GLP-1 godkänd för viktminskning behandling

Upptäck Saxenda® (liraglutid injektion)

Den enda GLP-1-analogen som är EMA-godkänd för viktnedgång
och viktkontroll som komplement till diet och motion1

 

 

1 av 3 patienter gick ner >10 % av sin kroppsvikt

 

Hållbar viktnedgång visad i en 1-årig studie

 

Samtidiga förbättringar av kardiometabola riskfaktorer


Referenser

  1. Saxenda® SPC, se senast uppdaterad SPC på www.fass.se.
  2. Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, et al; A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management. N Engl J Med. 2015;373(1):11-22.

Indikation

Saxenda® (liraglutid injektion), Rx, EF, ATC-kod: A10BX07

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad bevakning.

6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Indikation: Saxenda® är indicerat som ett komplement till minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos vuxna patienter med ett initialt BMI (Body Mass Index) på
• ≥ 30 kg/m² (fetma), eller
• ≥ 27 kg/m² till < 30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné. Behandling med 3,0 mg Saxenda® dagligen ska avbrytas efter 12 veckor om patienten inte har förlorat minst 5% av sin initiala kroppsvikt.

Varningar och begränsningar: Liraglutid får inte användas som ersättning för insulin till patienter med diabetes mellitus. Behandlingseffekten har bara dokumenterats under 1 år. Behovet av fortsatt behandling ska utvärderas årligen.
Datum för översyn av produktresumé 06/2018. För fullständig förskrivarinformation se fass.se.


SE/SA/1218/0316  November 2018