Det företag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR (CVR) nummer 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Du kan alltid kontakta Novo Nordisk eller Novo Nordisk Data Privacy Officer på privacy@novonordisk.com with frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter.

I denna sekretesspolicy beskrivs Novo Nordisks praxis i samband med all information som vi samlar in via vår online- rekryteringssystem i samband med din karriärsökning och ansökan om arbete hos Novo Nordisk A/S eller något av dess dotterbolag.

Läs detta uttalande noggrant och ange ditt godkännande av villkoren genom att klicka på acceptera-knappen nedan ("Jag förstår och godkänner ovanstående villkor"). Vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke som ges när du klickar på acceptera-knappen nedan.

Novo Nordisk samlar in personuppgifter som du lämnat in som en del av Rekryteringsprocessen. Personuppgifter lagras på en externt värd databasen i Polen.

Vidare kan dina personuppgifter, om det behövs för nedanstående ändamål, överföras till tredje part som tillhandahåller produkter och tjänster (t.ex. byråer som bistår Novo Nordisk vid screening och intervjua potentiella medarbetare), leverantörer av IT-system samt tillsynsmyndigheter om det krävs enligt lag.

Personuppgifter förvaras också i manuell form och på andra interna datorsystem. Personuppgifter omfattar all information som du lämnat.

Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål, och i det dina personuppgifter kan överföras till Novo Nordisk dotterbolag som finns i ett annat land än ditt land Residence. Personuppgifter kommer endast att bedömas enligt beskrivningen nedan.

För det ändamål som beskrivs ovan i avsnitt 3 kan vi behandla följande typer av personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter (namn, e-postadress, land)
  • Många års yrkeserfarenhet
  • Områden/platser för Intresse

Novo Nordisk är en arbetsgivare för lika möjligheter och gör alla anställningsrelaterade beslut helt och hållet om meriter och kvalifikationer. Därför bör du inte inkludera information om ditt lopp eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, politisk åsikt eller sexuell orientering eller dina fackliga medlemskap. Ta inte heller med din personnummer.

Du behöver inte förse oss med dina personuppgifter. Emellertid om du inte lämnar dina personuppgifter, din profil i Job Agent inte kan registreras.

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut under följande omständigheter:

Personuppgifter kommer att lämnas ut i den utsträckning som krävs för ovan till Novo Nordisks dotterbolag över hela världen, inklusive dotterbolag i länder utanför EU, som kan har olika lagar och bestämmelser om datasekretess och skydd än ditt bosättningsland.

Personuppgifter kan lämnas ut till offentliga myndigheter och tillsynsmyndigheterna är tillåtna och krävs enligt lag.

Vi använder följande skyddsåtgärder, i enlighet med vad som krävs enligt lag, för att skydda din personuppgifter vid sådana överföringar beroende på vilket land data överförs till:

  • Överföringen sker till en Novo Nordisk-enhet som omfattas av Novo Nordisks bindande bolagsregler, finns på https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.
  • Destinationsländerna bedöms av EU-kommissionen att har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
  • Vi har ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer. Du kan få en kopia klausulerna genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt 1;
  • Privacy Shield-ramverket för integritetsskydd mellan EU och USA för överföringar till privatliv Shield-certifierade och USA-baserade företag och organisationer. Mer information och en lista över Privacy Shield-certifierade företag och organisationer finns tillgängliga på https://www.privacyshield.gov/welcome.

Vi ber dig att tillhandahålla korrekt och aktuell information och uppmuntra dig att regelbundet uppdatera dina personuppgifter. Du kan granska, ändra eller avsluta prenumerationen tjänsten Job Agent när som helst.

Novo Nordisk raderar inaktivt (inget klick på e-post) Jobb Agentabonnenters information efter 3 år.

Du kan få ytterligare information om de personuppgifter vi lagrar och processen om dig och i den mån du har en sådan rätt enligt tillämplig lag kan du få en kopia av dina personuppgifter på ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Vidare kan du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas eller begära att din personuppgifter rättas till. Dessutom kan du återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter när som helst.

Om du vill använda en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen ovan.

Om du har några klagomål om vår behandling av din personliga data kan du kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt land, t.ex. detta skulle vara den danska dataskyddsmyndigheten om du är medborgare i Danmark.

Dina personuppgifter kan användas för anonym statistik för interna i vilket fall informationen kommer att användas kollektivt. Alla personuppgifter kommer att anonymiseras.

För ytterligare information om Novo Nordisk ansvarsfriskrivning och sekretess Policy besök: www.novonordisk.com/utils/disclaimer.html