Novo Nordisk i Sverige.

Generell information

Dotterbolag i Sverige, Malmö
Huvudkontor: Bagsværd, Danmark

Medarbetare i Sverige: Ca 70
Medarbetare i världen: Ca 43 200 (september 2018)

Novo Nordisk Scandinavia AB bildades år 2000 genom en sammanslagning av Novo Nordisk dotterbolag i Sverige, Danmark och Norge. Novo Nordisk Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till Novo Nordisk A/S och marknadsför läkemedel samt utför kliniska prövningar i fas två till och med fas fyra.

I Sverige arbetar ca 70 personer och det svenska kontoret ligger i Malmö. Verkställande direktör för Novo Nordisk Sverige är Niels Abel Bonde.

Internationellt

Novo Nordisk har produktion i sex länder och dotterbolag och/eller kontor i 77 länder.

Finansiell information

Omsättning Sverige 2017: 1039 MSEK
Försäljning Novo Nordisk totalt 2017: 111 696  miljoner DKK

Vi gör skillnad

På Novo Nordisk skapar vi värde genom att sätta patienten i centrum. Var tionde sekund diagnosticeras två människor med diabetes och mer än 371 miljoner människor i världen behöver oss. Att arbeta här är inte bara ett sätt att försörja sig, utan också en möjlighet att göra en skillnad.

Ett framgångsrikt företag

Som anställd på Novo Nordisk är du en del av en professionell och engagerad gemenskap som bekämpar en pågående pandemi. Vår framgång inom innovativa läkemedel beror på vårt intresse, engagemang och respekt för de människor vi är här för att hjälpa.

Mina möjligheter

På Novo Nordisk använder vi våra kunskaper, färdigheter, engagemang och ambition att hjälpa människor med diabetes. Vi erbjuder möjligheten att vara en del av en global arbetsplats där passion och engagemang möts med möjligheter till professionell och personlig utveckling.Senast uppdaterad:  den 5 november 2018


SE/WB/0618/0051

 0 jobbmöjligheter

For jobs in the United States, please visit our US career site.