Novo Nordisk i Sverige

Novo Nordisk Scandinavia AB bildades år 2000 och är ett helägt dotterbolag till Novo Nordisk A/S. Kontoret ligger i Malmö. Novo Nordisk Scandinavia AB marknadsför läkemedel och utför kliniska prövningar i fas 2 till
fas 4.


VD: Niels Abel Bonde

Medarbetare i Sverige: Ca 70

life changing careers

Att jobba på Novo Nordisk

 0 jobbmöjligheter

For jobs in the United States, please visit our US career site.


 

Senast uppdaterad:  den 20 augusti 2019
SE19NNM00010