Novo Nordisk marknadsför inga receptbelagda läkemedel gentemot allmänheten i Sverige, och inte heller på sociala medier. Av denna anledning, och för att säkerställa korrekt användning av våra produkter, vill vi påminna dig om vikten av att följa din läkares rekommendationer och råd, att endast använda receptbelagda läkemedel som du hämtat ut på apotek, och att vara mycket kritisk till information på sociala medier eller på andra plattformar där kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal inte är avsändaren.

 

Novo Nordisk presskontakt hittar du här.

Novo Nordisk vill påminna om att vi som läkemedelsbolag, som tillhandahåller receptbelagda läkemedel, har att följa de lagkrav som ställs, och de etiska krav vi därutöver själva ställer, på vår verksamhet. Särskilt får inga av de receptbelagda läkemedel vi tillhandahåller marknadsföras gentemot allmänheten. Utan att det påverkar pressfriheten är Novo Nordisk förpliktigat att ha denna viktiga begränsning i åtanke när vi diskuterar receptbelagda läkemedel.

Jobb & Karriär

Är ditt drömjobb inte ledigt just nu? Registrera dig på vår Job Agent eller skapa en kandidatprofil så blir du uppdaterad om alla nya tjänster som passar dig.