Xultophy® visar viktminskning med en signifikant skillnad på 3,2 kg jämfört med glargin2

 

Viktförändring hos patienter med typ 2-diabetes som är otillräckligt kontrollerad på glargin2

* Beräknad behandlingsskillnad vid studiens slut (p<0,001).2

 

 

  • Xultophy® genomsnittlig vikt vid studiestart: 88,3 kg.2
  • glargin genomsnittlig vikt vid studiestart: 87,3 kg.2
 
 
 

 

Referenser

  1. Xultophy® - se senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris på www.fass.se.
  2. Lingvay I, Manghi FP, García-Hernández P, Norwood P, Lehmann L, Tarp-Johansen MJ, Buse JB; DUAL V Investigators. Effect of Insulin Glargine Up-titration vs Insulin Degludec/Liraglutide on Glycated Hemoglobin Levels in Patients With Uncontrolled Type 2 Diabetes. The DUAL V Randomized Clinical Trial.JAMA. 2016;315(9):898-907. doi:10.1001/jama.2016.1252.*
    * Studien bygger på jämförelse med insulin glargin U100.

Xultophy® (liraglutid och insulin, degludek)

Rx, (F), ATC kod: A10AE56

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml + 3,6 mg/ml

Diabetesmedel. Insuliner och analoger för injektion, långverkande.

Indikation: Xultophy är avsett för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen i kombination med perorala glukossänkande läkemedel när dessa enbart eller i kombination med en GLP-1 receptoragonist eller basinsulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

Varningar och försiktighet: Xultophy ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos. Användning av GLP-1-receptoragonister inklusive liraglutid, som ingår i Xultophy, har associerats med risk för att utveckla akut pankreatit. Ett fåtal fall av akut pankreatit har rapporterats. Patienterna måste instrueras om att alltid kontrollera etiketten på injektionspennan före varje injektion, för att undvika förväxling mellan Xultophy och andra diabetesläkemedel som injiceras.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017