Xultophy® (insulin degludek/liraglutid)

Xultophy® är en enkel intensifieringsbehandling med insulin degludek och liraglutid i en penna.1

 

Xultophy® kan övervägas för typ 2-patienter okontrollerade på glargin och som har behov av bättre blodsockerkontroll men oroar sig för viktuppgång och hypoglykemier. Xultophy® kan även övervägas för patienter som oroar sig för en komplex behandlingsregim i form av flera injektioner om dagen.

Xultophy® ges i FlexTouch, en patientvänlig penna2 och kan doseras oberoende av måltid, vid valfri tid på dagen (dock helst vid samma tidpunkt varje dag).1

Xultophy - 1 injektion per dag

Referenser

  1. Xultophy® produktresumé. Se senast uppdaterad produktresumé på www.fass.se
  2. Bailey T, Campos C. FlexTouch® for the delivery of insulin: technical attributes and perception among patients and healthcare professionals. Expert Rev Med Devices. 2012;9(3):209-217.
  3. Billings et al. Efficacy and Safety of IDegLira Versus Basal-Bolus Insulin Therapy in Patients With Type 2 Diabetes Uncontrolled on Metformin and Basal Insulin; DUAL VII Randomized Clinical Trial. Diabetes care 2017; https://doi.org/10.2337/dc17-1114
  4. Lingvay I, Manghi FP, García-Hernández P, Norwood P, Lehmann L, Tarp-Johansen MJ, Buse JB. DUAL V Investigators. Effect of Insulin Glargine Up-titration vs Insulin Degludec/Liraglutide on Glycated Hemoglobin Levels in Patients With Uncontrolled Type 2 Diabetes. The DUAL V Randomized Clinical Trial.JAMA. 2016;315(9):898-907. doi:10.1001/jama.2016.1252. * Studien bygger på jämförelse med insulin glargin U100.

Xultophy® (liraglutid och insulin, degludek)

Rx, (F), ATC kod: A10AE56

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml + 3,6 mg/ml

Diabetesmedel. Insuliner och analoger för injektion, långverkande.

Indikation: Xultophy är avsett för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen i kombination med perorala glukossänkande läkemedel när dessa enbart eller i kombination med en GLP-1 receptoragonist eller basinsulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

Varningar och försiktighet: Xultophy ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos. Användning av GLP-1-receptoragonister inklusive liraglutid, som ingår i Xultophy, har associerats med risk för att utveckla akut pankreatit. Ett fåtal fall av akut pankreatit har rapporterats. Patienterna måste instrueras om att alltid kontrollera etiketten på injektionspennan före varje injektion, för att undvika förväxling mellan Xultophy och andra diabetesläkemedel som injiceras.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

 

Senast uppdaterad:  2018-08-14


SE/WB/0618/0051

1 penna 1 gång dagligen oberoende av måltid
Signifikant större HbA1c sänkning
Signifikant större viktminskning
Signifikant lägre andel hypoglykemier