Hypoglykemier

Tresiba® (insulin degludek) ger signifikant lägre risk för nattliga hypoglykemier jämfört med glargin.1

 

Bekräftade nattliga hypoglykemier hos insulin-naiva patienter med typ 2-diabetes under 105 veckor.1

19 FÄRRE nattliga hypoglykemier per 100 patienter och år vid behandling med Tresiba® jämfört med glargin.1,2

 

Bekräftade nattliga hypoglykemier hos patienter med typ 1-diabetes under 105 veckor.3

142 FÄRRE nattliga hypoglykemier per 100 patienter och år vid behandling med Tresiba® jämfört med glargin.2,3,4

Tresiba® injiceras en gång om dagen - vid flexibel tidpunkt när det behövs.5

Läs mer

 

 

 

Relaterat innehåll

Referenser

  1. Rodbard HW, Cariou B, Zinman B, Handelsman Y, Philis-Tsimikas A, Skjøth TV, Rana A, Mathieu C on behalf of the BEGIN Once Long Trial Investigators. Comparison of insulin degludec with insulin glargine in insulin-naive subjects with Type 2 diabetes: a 2-year randomized, treat-to-target trial. DIABETIC Medicine 2013; DOI: 10.1111/dme.12303.
  2. Ratner RE, Gough SCL, Mathieu C, et al. Hypoglycaemia risk with insulin degludec compared with insulin glargine in type 2 and type 1 diabetes: a pre-planned meta-analysis of phase 3 trials. Diabetes, Obesity and Metabolism 2013;15(2):175–84.
  3. Bode BW, Buse JB, Fisher M, Garg SK, Marre M, Merker L, Renard E,Russell-Jones DL, Hansen CT, Rana A, Heller SR on behalf of the BEGIN Basal–Bolus Type 1 Trial Investigators. Insulin degludec improves glycaemic control with lower nocturnal hypoglycaemia risk than insulin glargine in basal–bolus treatment with mealtime insulin aspart in Type 1 diabetes (BEGIN Basal–Bolus Type 1): 2-year results of a randomized clinical trial. DIABETIC Medicine 2013; DOI: 10.1111/dme.12243.
  4. US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research. Guidance for Industry: diabetes mellitus: developing drugs and therapeutic biologics for treatment and prevention (draft guidance). February 2008. Read the PDF-file.
  5. Tresiba® -  se senast uppdaterad SPC på www.fass.se

Tresiba® (insulin, degludek)
Rx, (F), ATC-kod: A10AE06

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska 100 enheter/ml och 200 enheter/ml.

Tresiba är ett basinsulin för subkutan administrering en gång dagligen vid valfri tidpunkt, men lämpligen vid samma tidpunkt varje dag.

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: En övergång till annan typ, annat märke eller annan tillverkare av insulin måste ske under medicinsk övervakning och kan leda till att dosen måste justeras. Patienterna måste instrueras att alltid kontrollera etiketten på insulinet före varje injektion, för att undvika förväxling mellan de båda styrkorna av Tresiba eller med andra insulinpreparat.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017