HbA1c minskning

 

I en 2-års treat-to-target-studie uppnådde Tresiba® likvärdig sänkning av HbA1c som glargin.1

 

Sänkning av HbA1c hos insulin-naiva patienter med typ 2-diabetes under 105 veckor.1

Den grå rutan mellan vecka 52 och 53 markerar den 1 vecka långa perioden utan behandling med basinsulin, då patienterna bytte till NPH-insulin och den totala insulindosen minskades med 20 %.1

I en 105-veckors studie hos insulin-naiva patienter med typ 2-diabetes visade Tresiba® signifikant lägre risk för nattliga hypoglykemier.Läs mer

 

Sänkning av HbA1c hos patienter med typ 1-diabetes under 105 veckor.2

IAsp (insulin aspart). Treat-to-target-studier är regulatorisk standard och de utformades för att uppnå samma effekt för att utvärdera hypoglykemi.3

I en 105-veckors studie hos patienter med typ 1-diabetes visade Tresiba® signifikant lägre risk för nattliga hypoglykemier.2

Läs mer

 

 

Relaterat innehåll

Referenser

  1. Rodbard HW, Cariou B, Zinman B, Handelsman Y, Philis-Tsimikas A, Skjøth TV, Rana A, Mathieu C on behalf of the BEGIN Once Long Trial Investigators. Comparison of insulin degludec with insulin glargine in insulin-naive subjects with Type 2 diabetes: a 2-year randomized, treat-to-target trial. DIABETIC Medicine 2013; DOI: 10.1111/dme.12303.
  2. Bode BW, Buse JB, Fisher M, Garg SK, Marre M, Merker L, Renard E,Russell-Jones DL, Hansen CT, Rana A, Heller SR on behalf of the BEGIN Basal–Bolus Type 1 Trial Investigators. Insulin degludec improves glycaemic control with lower nocturnal hypoglycaemia risk than insulin glargine in basal–bolus treatment with mealtime insulin aspart in Type 1 diabetes (BEGIN Basal–Bolus Type 1): 2-year results of a randomized clinical trial. DIABETIC Medicine 2013; DOI: 10.1111/dme.12243.
  3. US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research. Guidance for Industry: diabetes mellitus: developing drugs and therapeutic biologics for treatment and prevention (draft guidance). February 2008. Read the PDF-file.

Tresiba® (insulin, degludek)
Rx, (F), ATC-kod: A10AE06

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska 100 enheter/ml och 200 enheter/ml.

Tresiba är ett basinsulin för subkutan administrering en gång dagligen vid valfri tidpunkt, men lämpligen vid samma tidpunkt varje dag.

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: En övergång till annan typ, annat märke eller annan tillverkare av insulin måste ske under medicinsk övervakning och kan leda till att dosen måste justeras. Patienterna måste instrueras att alltid kontrollera etiketten på insulinet före varje injektion, för att undvika förväxling mellan de båda styrkorna av Tresiba eller med andra insulinpreparat.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017